Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
19.10.2021
Dárkové poukazy
Nelamte si už hlavu s dárkem pro své blízké. Pokud si nevíte rady s velikostí oblečení, barvou nebo střihem, věnujte dárkový poukaz. Nově jej můžete p... číst celé
07.04.2021
Nový článek blogu
V novém článku se věnujeme organizaci času maminek. Chcete být nedokonalá odpočatá máma nebo dokonalá utahaná fúrie? :-D  Článek si přečtěte zde.   číst celé
09.02.2021
Připravujeme blog
Nejsme jen e-shop, ale také rodiče. Máme tedy zkušenost s výchovou dětí a víme, s čím vším se jako máma a táta při péči o dítě "potýkáte". V chystaném... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.Všeobecná ustanovení

PRODÁVAJÍCÍ:

Ing. Vendula Pěluchová, Opavská 19, 747 05 Opava

IČ 74698427

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Ing. Vendula Pěluchová) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www.samisi.cz. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupní smlouva vytvořená v internetovém obchodě vzniká okamžikem odeslání objednávky! Objednávka vytvořená nakupujícím je vždy potvrzena automaticky odeslaným emailem.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Prodávající si vyhrazuje právo k odeslání nekompletní objednávky z důvodu vyprodání zboží dodavatelem nebo výpadkem ve výrobě. Částka za toto zaplacené zboží bude převedena zpět na účet kupujícího do 30 dnů.

d) Kupující má právo stornovat objednávku do 24 hodin od uzavření. Bude-li v této době již uhrazena platba za objednávku, vrátí prodávají částku neprodleně zpět na účet kupujícího. O stornu nás prosim informujte na info@nase-ratolesti.cz  nebo telefonicky. Po delším časovém úseku není možné objednávku stornovat. V případě uhrazení objednávky pomocí platební brány GoPay - platební karty a následném stornu objednávky, bude naúčtován kupujícímu storno poplatek ve výši 3 % z objednávky.

e) Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat  neporušenost obalů a zboží samotné, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci a sepsat reklamační protokol s přepravní službou. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Odstoupení od smlouvy uzavřené v internetovém obchodu

Je-li uzavřena kupní smlouva prostřednictvím internetu, má kupující v souladu  s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Kupující musí v této době oznámit prodávajícímu odstoupení od smlouvy písemně dopisem nebo e-mailem a následně zboží prodejci vrátit /adresa pro vrácení zboží bude kupujícímu zaslána v emailu, liší se dle druhu zboží/. Neměl by zapomenout i uvést číslo bankovního účtu,kam mu prodávající do 14 dnů zašle částku za vrácené zboží. Zboží vrátí kupující zpět doporučenou zásilkou s přiloženou fakturou - ne dobírkou.

Zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů,  musí dodavateli vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné, bude kupujícímu sníženo plnění o zjištěný rozpor s původním stavem dodaného zboží. Prodávající musí v tomto případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížena o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby. Náklady na vrácení zboží hradí kupující!

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy podle § 1829 odstavce 1 zákona. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží nebo zaslání potvrzení o odeslání zboží přepravní službou.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.


Částka k vrácení zákazníkovi se rovná kupní ceně zboží + náklady na nejlevnější dopravu k zákazníkovi uvedenou v ceníku dopravy!


Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil nebo porušil bod 3. článek e) ve smlouvě,čili nepřebral správně zboží při předání, nezkontroloval jeho správnost a neinformoval o tom prodejce okamžitě. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www.nase-ratolesti.cz jsou platné v okamžiku objednání.  Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Všechno nabízené zboží má již recyklační poplatky (PHE) započteny v celkové ceně výrobku!

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti . Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Ceny zboží v internetovém obchodu www.nase-ratolesti.cz jsou včetně DPH.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

5. Dodací lhůta a doprava

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Část z nabízeného zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet nebo v hotovosti v sídle firmy.

Zákazník je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží od přepravce nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. Výše uvedené neplatí, pokud zákazník před oznámením prodávajícího nebo přepravní společnost o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy. 

6. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

7. Náklady na použití komunikačních prostředků

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese každá ze smluvních stran tak, jak jí vznikly.Prodávající neúčtuje žádné další nebo zvýšené náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

8. Řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete ZDE

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

 

Reklamační řád

1. Obecná ustanovení Reklamační řád řeší reklamace vad zboží, které je v záruční době. Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), upravuje způsob a hlavní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.

2. Základní pojmy: „Prodávajícím“ se rozumí firma Ing. Vendula Pěluchová, Opavská 19, 747 05 Opava. „Zbožím“ se rozumí výrobek zakoupený v našem internetovém obchodě www.doplnkydomova.cz.  „Záruční list“: záručním listem se rozumí daňový doklad vystavený prodávajícím, obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti, který potvrzuje nabytí zboží zákazníkem. „Reklamací“ se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a neodkladně oznámí tuto skutečnost prodávajícímu písemně e-mailem. Oznámení musí vždy obsahovat jméno kupujícího, zboží a popis vady, datum dodání.

3. Záruční podmínky Záruka vyplývající z tohoto listu je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen „Kupující“) a jen na výrobek sloužící k běžnému nekomerčnímu používání. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to zpravidla od převzetí prodaného výrobku Kupujícím. Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu vadné součásti výrobku. Pokud není takový postup možný, je kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku.

Právo na výměnu nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že: a) výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze, případná vada byla oznámena neprodleně po jejím zjištění b) nebyla překročena záruční lhůta c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný Záruční list (fakturu o nákupu).

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit u dodavatele a zároveň mu musí umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu jejich řešení. Kupující je povinen poskytnout dodavateli součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva z odpovědnosti za vady, k ověření v předchozí větě. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující dodavateli shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit dodavateli veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

Záruka vyplývající z tohoto Záručního listu platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku nevhodným používáním nebo nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není vadou výrobku) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).

4. Záruční lhůta Konkrétní délka záruční lhůty odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle Občanského zákoníku, t.j. 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě

5. Potvrzení převzetí zboží a vystavení záručního listu Jako Záruční list slouží daňový doklad tj. Faktura, která bude zákazníkovi doručena ve formátu PDF v elektronické podobě na kontaktní email uvedený v objednávce.

Zákazník přebírá od dodavatele (nebo dopravce) jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo pokud zjistí jakýkoliv rozdíl s daňovým dokladem, je povinen sepsat s dodavatelem (dopravcem) reklamační protokol a je oprávněn zboží nepřevzít. Vždy je nutné provést zápis do reklamačního protokolu. Nebude-li sepsán nebude na pozdější reklamace brán zřetel. Pokud po rozbalení zásilky zaslané zákazník zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne písemně na adrese či telefonicky prodejce. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. Totéž se týká i případných nesrovnalostí v dodávce!

6. Způsob reklamace a jejího vyřízení

Reklamace vyřizuje internetový obchod www.nase-ratolesti.cz. Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující předložil – fakturu, která byla potvrzena prodávajícím. Zboží zaslané k posouzení dodavateli by mělo být v úplném stavu včetně manuálů a ostatního příslušenství, Dále je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu a v případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Zboží k reklamaci musí být čisté. Kupující bude o výsledku reklamace vyrozuměn do 30 dnů.

7. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.2.2021

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Kontaktní údaje

Zdeněk Kožiol
+420 737 150 464
koziolz@seznam.cz

Fakturační údaje

Ing. Vendula Pěluchová
Opavská 19, Opava
IČ: 74698427

Zákaznická podpora
(Po-Pá, 8-16 hod.)
vividmarketing.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz